Trigeo - Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn

Pompy ciepła Warszawa - gruntowe i powietrzne
zadwoń: +48 883 368 280 | napisz: biuro@oszczednegrzanie.pl

Odwierty na potrzeby instalacji pomp ciepła

Odwierty W celu optymalizacji oraz dążenia do kompleksowości dostarczanych przez nas usług wykonujemy również odwierty geologiczne na potrzeby instalacji pompy ciepła z wykorzystaniem metody na lewy i prawy obieg płuczki z opcjonalnym wykorzystaniem rur osłonowych. Posiadamy własny sprzęt wiertniczy oraz ziemny posadowiony na gąsienicach o stosunkowo małych gabarytach, co bez najmniejszych problemów pozwala nam na wykonywanie realizacji nawet na małych, grząskich, ciasnych i zagospodarowanych obiektach z minimalnym naruszeniem architektury krajobrazu. Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła o max. średnicy do 250 mm na głębokościach do 150 m pod użytek pomp ciepła oraz studni głębinowych. Stosujemy tylko i wyłącznie komponenty sprawdzonych polskich i niemieckich producentów, przeprowadzamy prace związane z: W przypadku pomp ciepła z pionowym wymiennikiem ciepła:

 •  wykonaniem projektu prac geologicznych oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie odwiertów w danej lokalizacji
 • wykonaniem odwiertu
 • aplikacją sondy
 • uzupełnieniem odwiertu bentonitem lub żwirem o odpowiedniej gramaturze (w zależności od rodzaju gruntu)
 • aplikacją rozdzielacza gruntowego lub wewnętrznego
 • zespoleniem całego układu dolnego źródła
 • doprowadzeniem układu dolnego źródła do kotłowni budynku
 • uzupełnieniem dolnego źródła czynnikiem roboczym

  W przypadku pomp ciepła z poziomym wymiennikiem ciepła:

 •  wykonaniem projektu systemu dolnego źródła oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na prace w danym obszarze
 • wykonanie inwentaryzacji akwenu i ustalenie możliwości jego wykorzystania (w przypadku wymienników ciepła umiejscowionych na dnie akwenów wodnych)
 • wykonaniem wykopów
 • aplikacją kolektora poziomego
 • przeprowadzeniem prac zabezpieczających kolektor poziomy
 • aplikacją rozdzielacza gruntowego lub wewnętrznego
 • zespoleniem całego układu dolnego źródła
 • doprowadzeniem układu dolnego źródła do kotłowni budynku
 • uzupełnieniem dolnego źródła czynnikiem roboczym

  W przypadku studni głębinowych:

 • wykonaniem projektu prac geologicznych (w przypadku studni o głębokości przekraczającej 30 mb.) oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie odwiertów w danej lokalizacji
 • wykonaniem odwiertu
 • aplikacją rur studziennych
 • uzupełnieniem odwiertu żwirem i/lub plastyfikatorem o odpowiedniej gramaturze (w zależności od rodzaju gruntu)
 • aplikacją pompy głębinowej
 • doprowadzeniem układu wody studziennej do kotłowni budynku

  Na wszystkie prace związane z wierceniem oraz robotami ziemnymi udzielamy (w zależności od warunków terenowych) do 15 lat rękojmi.  

 

Co warto wiedzieć o dolnym źródle pompy ciepła?

Dobrze zaprojektowane i wykonane dolne źródło pompy ciepła jest podstawą poprawnego i efektywnego działania pompy ciepła. Źle dobrane i wykonane dolne źródła pomp ciepła powodują znaczne obniżenie ich sprawności (COP) czego konsekwencją są wyższe rachunki za prąd i negatywne opinie użytkowników.   Zawarte w gruncie ciepło niezbędne do pracy pompy ciepła jest odbierane za pomocą wymienników, które dzielimy na:

 • pionowe gruntowe wymienniki ciepła (pojedyncza U-rura, podwójna U-rura, rury współosiowe)
 • poziome gruntowe wymienniki ciepła (liniowe, spiralne)
 • koszowe gruntowe wymienniki ciepła (cylindryczne, stożkowe)

  W warunkach naszego kraju średnia roczna temperatura powietrza przy powierzchni gruntu wynosi około 7 - 9 0C. Temperatura gruntu w tzw warstwie neutralnej (od 15 do 25 m pod powierzchnią ziemi) ma wartość zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza. Na jej wartość (ulegającą sporym wahaniom) mają wpływ promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, wypromieniowanie ciepła z gruntu. Poniżej warstwy neutralnej na każde 100 metrów głębokości następuje wzrost temperatury o 1,5 - 3,0 0C. W momencie gdy ciepło jest odbierane z gruntu przez wymiennik pompy ciepła następuje zakłócenie naturalnego stanu równowagi cieplnej. Wyrównanie deficytu następuje przez przewodzenie i konwekcję ciepła w gruncie. Zdolność do transportu ciepła zależy od:

 • współczynnika przewodzenia ciepła gruntu λ[W/m x K]

>podwójna U-rura – średnica zewnętrzna rury 32 mm lub 40 mm

 • rura współosiowa – średnica 63/32 mm lub 50/25 mm

Rodzaje nośników ciepła (cieczy niskokrzepnących), którymi wypełniane są układy dolnego źródła pompy ciepła:

 • wodny roztwór glikolu etylenowego, substancji antykorozyjnych, antypiennych i buforujących (zapewniających stałe pH roztworu) – temperatura zamarzania -150C
 • wodny roztwór glikolu propylenowego, substancji antykorozyjnych, antypiennych i buforujących (zapewniających stałe pH roztworu) – temperatura zamarzania -150C

Przy zastosowaniu alkoholu etylowego jako cieczy niskokrzepnącej należy zwrócić uwagę na jego dolną granicę wybuchowości (3,5%) i zagrożenie wybuchem w studzienkach i pomieszczeniach kotłowni.   Więcej informacji na temat płynów niskokrzepnących na stronie www.warmtrager.pl  

Rodzaj gruntu Minimalna wartość λ Maksymalna wartość λ
Piasek suchy 0,27 0,75
Piasek wilgotny 0,58 1,75
Pył suchy 0,38 1,00
Pył wilgotny 1,00 2,30
Ił, glina sucha 0,40 0,90
Ił wilgotny 0,90

Powrót

TRIGEO POMPY CIEPŁA Warszawa – Nadarzyn


Pompy ciepła Warszawa | Odwierty Warszawa | Rekuperacja Warszawa
Fotowoltaika Warszawa | Usługi hydrauliczne Warszawa